+420 604 558 049
z.kosatecka@seznam.cz


Klíč k uzdravení

Mnozí lidé, kteří mají osobní zkušenost s gamblerstvím nebo osobní zkušenost s gamblerem, se v tíživé situaci upínají k terapeutovi s nadějí, že on je tou osobou, která má klíč k vyléčení. Málokdo si v ten okamžik dovede připustit, že výhradním vlastníkem klíče k úspěchu je právě gambler a terapeut je v celém procesu pozorným posluchačem, dobrým průvodcem a podporovatelem změn v jeho životě.

Až na dno ?

Jak slýchávám tak každý, kdo se propadá do závislosti na hazardu dostává v průběhu období hraní dostatek varujících signálů. Ty ale zpravidla velmi dlouho ignoruje. Puzení hrát nebo sázet je příliš silné, proto ani kupící se prohry nebo narůstající dluhy nejsou po dlouhou dobu dost silným varováním. Teprve tehdy když na hráče začne téměř nepřetržitě doléhat úzkost vyvolaná pravidelnými upomínkami věřitelů nebo bankovních či nebankovních institucí, je gambler nucen tyto signály přijímat. Neřešitelnost situace a probuzený pud sebezáchovy ho vede k tomu, že začne hledat pomoc.


Setkání s realitou

Jít s pravdou ven neznamená jen přestat něco nalhávat svému okolí a opustit svět polopravd a pololží. Znamená to především přestat klamat sám sebe a připustit si, že tento problém existuje. To jest vidět skutečnosti takové jaké jsou: nejenom promarněný čas a dluhy s tím spojené, ale hlavně marný souboj s potřebou hrát nebo stále se opakující, ale nedodržené sliby, že vyhrané peníze opravdu budou účelně použity. Znamená to připustit si opakovanou zkušenost, že naděje na urovnání dluhů opětovným hraním jsou plané neboť se tak nikdy nestane a že možnost výhry je vždy mizivá. Prozření je většinou šokující a nepříjemné, protože je spojeno s pocity viny a lítostí nad ztrátou značných finančních částek. Tato fáze vyžaduje určitou vnitřní sílu.


Sbohem přátelé

Prostředí heren a kasin má svou magii. Je to tajemný svět odtržený od reality, kde mnozí vědí jak chutná výhra, ale kde také mnozí poznají, jaké je to odcházet zchudlý a zoufalý. Je to svět kde čas není důležitý, kam nedoléhají všednodenní starosti. Je to svět zvláštní sounáležitost, hrané přátelskosti a přijetí. Je to svět nečekaných zvratů, plný vzrušení, napětí a naděje. Opustit toto prostředí navzdory opakovaným zklamáním je těžké leč nezbytné.


Riziko pomoci

Když okolnosti donutí závislého gamblera k tomu aby se k hraní přiznal, většinou očekává pomoc od nejbližších osob nebo od přátel. A to se také zpravidla stane. Všichni společně hledají východisko pro okamžité zaplacení dluhů. Ty ale většinou platí ti, kteří mají k penězům zralý postoj. Snaha rychle vyřešit situaci mnohdy odsouvá do pozadí odpovědnost hráče za vzniklou situaci. Hrozí tak riziko posílení chybného vzorce myšlení, že vše jde vyřešit rychle, že peníze lze získat přeci jen snadno a bez většího úsilí. Teprve okamžikem, kdy se gambler rozhodne pro vlastní strategický plán, který zahrnuje splátkový kalendář věřitelům (tedy i rodinným příslušníkům), spravování financí, peněžní deník, blokování přístupu k hazardu, denní program, získává kontrolu nad svým životem.


Hodnotu má jen to, o co se sami snažíme

Dostat se do slepé uličky rozhodně není příjemné. V životě hráče to znamená velký dluh bez možnosti získání dalších půjček a bez schopnosti splácet je. Ve chvíli, kdy se rozhodne rozkrýt problém v celé šíři v rámci rodiny a vyhledat pomoc i mimo ni, kdy aktivně přináší řešení, získává sílu pro zvládnutí psychicky náročného období. Dílčí úspěchy jsou pak významným motivačním faktorem, který pomáhá překonat kritická období ve složité životní situaci.

¨

Přeprogramování

Slíbit sobě nebo ostatním, že nebudu hrát nebo jít a splatit dluhy nestačí. Touha opakovat silný emocionální prožitek, kterým je vzrušení ze hry, gamblera postupně zbavují schopnosti efektivně se rozhodovat a dobře investovat svůj čas. Schází schopnost plánovat, smysluplně zacházet s penězi. Myšlení je zredukováno na hru a život je omezen na přežívání. Cesta jak změnit zničující životní styl vede přes realizaci poměrně jednoduchých rozhodnutí k náročnější změnám. V pohledu na sebe a vyloučení ohrožujících životních návyků. Cesta sebepoznávání, přemýšlení o vlastních potřebách, vztazích s okolním světem a fungování v něm pomáhá k odhalení a odstranění sebedestruktivního programu a směřuje větší k vyváženosti a osobní zralosti.


Terapeutická pomoc

Dříve nebo později gambler pozná, že snaha o redukci hraní končí vždy stejně a to katastrofou. Základním stavebním kamenem pro úspěšnou léčbu a úspěšný život je tudíž vnitřní rozhodnutí vůbec nehrát. Je možné distancovat se od hazardního hraní jen na základě vnitřního rozhodnutí? Ano, pro někoho je. Ale těchto lidí je menšina. Více závislých potřebuje být motivováno a posilováno zvenčí než najde sebedůvěru a schopnost rozlišovat, které situace nebo osobnostní kvality jsou rizikové a naopak, které pomáhají. Institucí, kde může gambler najít pomoc jsou např. Anonymní gambleři, ale existují i další svépomocné skupiny. Svépomocné skupiny mají svá pravidla a neprobíhají za účasti odborně vzdělávaných lidí v problematice závislostí. Další instituce spadají do resortu zdravotnických služeb nebo soukromých psychoterapeutických praxí. Zde pracují specialisté (psychiatři, kliničtí psychologové), kteří poskytnou informace o léčbě, nastíní možnosti dalšího vývoje onemocnění, navrhnou preventivní opatření do blízké i vzdálenější budoucnosti a pomáhají v obnovení nebo vytvoření podmínek pro důstojný život.


Závěrem

Dovolte, abych článek ukončila citátem Dalajlámy, který jsem našla v jedné knize. Byl sice míněn pro jiné životní situace, ale mě připadá výstižný také pro gamblerství: “Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci“.

Úspěch v léčbě přeje Zdeňka Košatecká