+420 604 558 049
z.kosatecka@seznam.cz


Spoluzávislost

Jsem spoluzávislý?

 • ztrácíte poslední dobou koncentraci pozornosti?
 • reagujete podrážděně na maličkosti?
 • ztrácíte výkonnost v zaměstnání a obáváte se následků?
 • začínají se u vás objevovat somatické nebo psychické potíže?
 • cítíte se bezcenný?

Pro orientaci si projděte jednotlivé body:

 • cítím se zodpovědný/á za budoucnost, pocity, jednání a volby partnera (nebo i jiných lidí)
 • dělám si obavy o život a problémy mého partnera /ky
 • mám pocit úzkosti, lítosti a někdy i viny, když mí blízcí nebo známí mají problémy
 • cítím se povinen/a pomáhat vždy, když mají druzí potíže i v případě, že o to nejsem žádána
 • cítím se provinile když pro mě někdo něco udělá
 • těžko přijímám pomoc druhých lidí
 • svoje denní potřeby podřizuji potřebám druhých
 • abych mohl/a pomoci druhým, zanedbávám své blízké
 • když jsem o něco požádán/a, vyhovím na úkor svých vlastních potřeb
 • často se cítím přetížený/á
 • svoje vlastní problémy ignoruji
 • neustále pracuji
 • nevěřím, že pro mě někdo něco rád udělá
 • jsem klidný/á, když mám nad vším kontrolu
 • snažím se druhým dokázat, že jsem dobrý člověk
 • když mě druzí neocení, cítím úzkost
 • snažím se podávat co nejlepší výkony
 • pracuji s plným nasazením, nesnáším svá vlastní pochybení
 • mám problémy v komunikaci s druhými lidmi
 • bojím se nahlas říci, co si myslím
 • často se cítím osamoceně

Orientační výčet předpokladů pro vznik spoluzávislosti

 • nedostatek samostatnosti
 • neschopnost dát svému životu smysl po svém
 • strach a nejistota vyjádřit svůj názor
 • nedůvěra k vlastnímu vnímání
 • opomíjení vlastních potřeb ve prospěch druhých
 • snadná ovlivnitelnost
 • snížená schopnost uplatňovat oprávněné nároky
 • nedostatečná schopnost konstruktivně se přít
 • vyhýbání se konfliktům
 • strach z opuštění
 • setrvání v pasivitě tam, kde je třeba zaujmout aktivní postoj
 • pocity stesku při odloučení
 • pochybnosti o schopnosti zvládat svůj život
 • životní role oběti
 • emoční nevyrovnanost